Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van DTC Artists d.o.o. zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij DTC Artists d.o.o. zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord gaat. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DTC Artists d.o.o. en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen DTC Artists d.o.o. en de klant.

1.3 Het accepteren van een aanbieding, alsmede het maken van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.4 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de klant door DTC Artists d.o.o..

1.5 DTC Artists d.o.o. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet kan worden geaccepteerd, deelt DTC Artists d.o.o. dit mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2. Prijzen en betalingen

2.1 Alle prijzen van DTC Artists d.o.o. zijn inclusief BTW.

2.2 Alle aanbiedingen van DTC Artists d.o.o. zijn vrijblijvend en DTC Artists d.o.o. behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

3. Levering

3.1 Na de bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met de bestelgegevens.

3.2 De levertijd van de bestellingen bedraagt gewoonlijk 2-3 werkdagen.

3.3 Overschrijding van de bij 3.2 genoemde levertijd geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

3.4 De klant is zelf verantwoordelijk voor het invullen van de juiste gegevens, afleveradres in het bijzonder. Indien DTC Artists d.o.o. de bestelling retour ontvangt en opnieuw moeten versturen naar het juiste adres, zijn de extra verzendkosten voor rekening van de klant.

4. Herroepingsrecht en retourneren

4.1 De klant heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst, zonder opgave van redenen, de gehele bestelling of een gedeelte ervan als retour aan te melden door een e-mail te sturen naar support@mint-star.nl. Hierna kan de klant binnen 14 kalenderdagen de gehele bestelling of een gedeelte ervan retour sturen naar:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia

4.2 De kosten van retour zenden zijn kosten voor de klant.

4.3 De artikelen kunnen alleen worden geretourneerd indien ze in een ongebruikte, onbeschadigde en verkoopbare staat zijn en in de oorspronkelijk mogelijke verpakking zijn.

DTC Artists d.o.o. is niet verantwoordelijk in het geval van verlies of schade van de retourzending.

4.5 Nadat de retourzending in goede staat is ontvangen, zal DTC Artists d.o.o. het retourbedrag binnen 14 kalenderdagen op de rekening van de klant terugstorten.

5. Persoonsgegevens

5.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door DTC Artists d.o.o. nageleefd. De klant heeft de mogelijkheid om eigen gegevens in te zien en te wijzigen. 5.2 DTC Artists d.o.o. zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand voor de verwerking en uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt.